لیست تعرفه خدمات و سرویسها

کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10001 16 مگابیت 108 6 ماه ندارد 91,300
10000 16 مگابیت 360 6 ماه ندارد 181,300
10002 16 مگابیت 192 1 سال ندارد 126,300
10003 16 مگابیت 816 1 سال ندارد 401,400
10125 4 مگابیت 80 3 ماه ندارد 60,600
10004 8 مگابیت 180 6 ماه ندارد 136,300
10005 8 مگابیت 48 6 ماه ندارد 53,700
10006 8 مگابیت 300 1 سال ندارد 226,300
10007 8 مگابیت 72 1 سال ندارد 68,700
10126 4 مگابیت 150 6 ماه ندارد 100,100
10116 4 مگابیت 240 1 سال ندارد 151,300
10101 2 مگابیت 108 6 ماه ندارد 57,700
10115 2 مگابیت 768 1 سال ندارد 188,800
10173 4 مگابیت 180 6 ماه ندارد 91,300
10174 4 مگابیت 768 6 ماه ندارد 166,300
10114 4 مگابیت 1536 1 سال ندارد 301,400
10121 8 مگابیت 1536 6 ماه ندارد 226,300
10122 8 مگابیت 3072 1 سال ندارد 376,400
10127 8 مگابیت 300 6 ماه ندارد 113,800
10123 16 مگابیت 3072 6 ماه ندارد 301,400
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10147 512 کیلوبیت 42 3 ماه ندارد 38,100
10022 512 کیلوبیت 66 3 ماه ندارد 47,400
10148 512 کیلوبیت 84 6 ماه ندارد 72,500
10023 512 کیلوبیت 132 6 ماه ندارد 90,200
10024 512 کیلوبیت 168 1 سال دارد 136,300
10025 512 کیلوبیت 264 1 سال دارد 169,800
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10041 1 مگابیت 10 1 ماه دارد 20,200
10042 1 مگابیت 23 1 ماه دارد 25,200
10043 1 مگابیت 30 3 ماه دارد 60,600
10044 1 مگابیت 69 3 ماه دارد 75,600
10102 1 مگابیت 60 6 ماه دارد 115,300
10149 1 مگابیت 138 6 ماه ندارد 143,800
10150 1 مگابیت 120 1 سال ندارد 217,300
10151 1 مگابیت 276 1 سال ندارد 271,400
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10053 2 مگابیت 20 1 ماه دارد 25,200
10055 2 مگابیت 40 1 ماه دارد 32,700
10056 2 مگابیت 60 3 ماه دارد 75,600
10103 2 مگابیت 120 3 ماه دارد 98,200
10120 2 مگابیت 120 6 ماه ندارد 143,800
10153 2 مگابیت 240 6 ماه ندارد 186,600
10152 2 مگابیت 240 1 سال ندارد 271,400
10154 2 مگابیت 480 1 سال ندارد 352,400
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10057 4 مگابیت 35 1 ماه ندارد 40,200
10058 4 مگابیت 80 1 ماه ندارد 50,200
10059 4 مگابیت 105 3 ماه ندارد 120,700
10060 4 مگابیت 240 3 ماه ندارد 150,700
10061 4 مگابیت 210 6 ماه دارد 229,300
10159 4 مگابیت 480 6 ماه ندارد 286,400
10062 4 مگابیت 420 1 سال ندارد 433,500
10160 4 مگابیت 960 1 سال ندارد 541,500
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10069 8 مگابیت 50 1 ماه ندارد 50,200
10070 8 مگابیت 175 1 ماه ندارد 62,700
10071 8 مگابیت 150 3 ماه ندارد 150,700
10072 8 مگابیت 525 1 سال ندارد 188,200
10073 8 مگابیت 300 6 ماه ندارد 286,400
10074 8 مگابیت 1050 6 ماه ندارد 357,700
10075 8 مگابیت 600 1 سال دارد 541,500
10076 8 مگابیت 2100 1 سال ندارد 676,600
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10081 1 ندارد 2,000
10082 3 ندارد 6,000
10083 7 ندارد 14,000
10084 15 ندارد 30,000
10085 30 ندارد 54,000
10086 50 ندارد 85,100
10087 100 ندارد 165,500
10106 2 ندارد 2,000
10141 6 ندارد 6,000
10142 14 ندارد 14,000
10143 30 ندارد 30,000
10144 100 ندارد 85,100
10145 200 ندارد 165,500
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10088 3 ماه 27,000
10089 6 ماه 54,000
10090 1 سال 108,100
10091 6 ماه 432,300
10092 1 سال 864,500
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)عضویت در خبرنامه


اطلاع سریع از فروشهای ویژه و جشنواره ای
نام
آدرس ایمیل

پیگیری راه اندازی اولیه


جهت پیگیری ثبت نام شماره تلفن به همراه کد بدون صفر را وارد نمایید

اخبار و اطلاعیه ها


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نمایندگی صبانت می باشد

کپی رایت 1385 - 1398